فیلم های آموزشی سامانه های دانشگاه
1400/3/10 دوشنبه
قابل توجه اساتید محترم دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
لینک فیلم آموزش تعریف و تصحیح آزمون

.

قابل توجه اساتید محترم دانشگاه پیام نور خراسان شمالی::

لینک فیلم آموزش تعریف و تصحیح آزمون در سامانه آموزش یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی (http://vlms.nkh-pnu.ac.ir) به آدرس ذیل قابل بهره برداری می باشد.


https://vlms.nkh-pnu.ac.ir/Prof_Exam_lms.mp4

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر