آموزش
1402/7/22 شنبه
كاركنان اداره خدمات آموزشي مركز بجنورد 
كاركنان اداره خدمات آموزشي مركز بجنورد 

.

مسئول آموزش : آقای ولی الهوردی زاده
داخلی : 202
شماره تلفن دانشگاه
 32296721-058
اداره آموزش و امنحانات اداره آموزش و امتحانات
کارشناسان کارشناسان
خانم سحر دلیر
(کارشناس آموزش)
داخلی : 240
خانم نسرین کلابی
(کارشناس آموزش)
داخلی : 243
خانم الهام ناصری
(کارشناس آموزش – پذیرش و ثبت نام)
داخلی : 255
خانم معصومه بهادری
(کارشناس آموزش و امتحانات)                     داخلی : 277
زبان و ادبیات انگلیسی - علوم اجتماعی (کلیه گرایش) - تاریخ -زبان و ادبیات عرب - علوم سیاسی - مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش) - مهندسی معماری - مهندسی شهرسازی - حقوق علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) - راهنمایی و مشاوره - زبان و ادبیات فارسی - تربیت بدنی و علوم ورزشی - جامعه شناسی - مهندسی صنایع -مهندسی مکانیک- مهندسی شیمی - مهندسی برق -مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - حسابداری
کلیه رشته ها

کلیه رشته ها
مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی :  آقای بای محمد پروین  داخلی : 244
کارشناس برنامه ریزی و حوزه معاونت آموزشی: آقای امین شریعت منش
داخلی : 281  
مسئول بایگانی : آقای حمید ثابت قدم       داخلی :  295
کارشناس آزمایشگاه : خانم لیلا پویانمهر    داخلی :  234

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر