اخبار و اطلاعيه هاي آموزش

آموزشی
يكشنبه 16 ارديبهشت 1397 اخذگواهی اشتغال به تحصیل ، گزارش انتخاب واحد،کارنامه و...منوط به پرداخت بدهی شهریه

 به استناد نامه شماره 231/13/1/د مورخه 11/02/1397 سرپرست محترم دانشگاه پیام نور استان ،انجام امور آموزشی از جمله حضور در آزمون پایان ترم 97-96 ، اخذگواهی اشتغال به تحصیل ، گزارش انتخاب واحد،کارنامه و...منوط به پرداخت بدهی شهریه می باشد.لذا پس از واریز بدهی مبادرت به درخواست امور آموزشی خود نمائید.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها