اخبار و اطلاعيه هاي آموزش

اطلاعیه 2
سه‌شنبه 8 اسفند 1396 راه اندازی سامانه طرح استاد در پورتال پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو

        به پیوست نامه­های شماره 5583/ص/96 و 5577/ص/96 مورخ 23/11/96 معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه نیرو (وابسته به وزارت نیرو)، در خصوص موارد ذیل جهت بهره­برداری ارسال می­گردد.

طرح استاد:

کلیه فرایندهای اجرایی مرتبط با طرح استاد اعم از ثبت نام، ارزیابی و پاسخ طرحها به جز ارسال قرارداد که با نامه رسمی و به صورت فیزیکی صورت می­پذیرد از طریق سامانه طرح استاد در پورتال «پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی» انجام می­گردد.

 

طرح حمایت از پایان­نامه، رساله دکتری تخصصی و پژوهشگران پسادکتری:

 

ارسال کلیه مستندات طرح­های حمایتی مشتمل بر «طرح حمایت از پایان­نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری تخصصی» و «طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری» تا زمان آماده شدن سامانه الکترونیکی مرتبط در پورتال «پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی» از طریق این معاونت انجام می­شود.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها