اخبار و اطلاعيه هاي آموزش

آموزشی
دوشنبه 30 بهمن 1396 اصلاحیه کاهش شرح پیوست درس نظم 4(مثنوی) - ارشد زبان و ادبیات فارسی دوم97-96

منبع درس " نظم فارسی 4 (مثنوی) " (کد درس:1213142) مربوط به رشته زبان وادبیات فارسی (کدرشته: 121340 ) مقطع کارشناسی ارشد به استحضار می رساند  براساس در خواست بخش محترم زبان وادبیات فارسی و زبان های خارجه، شرح پیوست درس مذکور جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 کاهش پیدا کردوطبق نامه شماره 61820/3401/د مورخ 25/11/1396 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزشی متن شرح پیوست در سیستم گلستان اصلاح گردید.

فايلها
نظم 4.pdf 53.773 KB
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها