آموزش الکترونیک
1399/1/19 سه‌شنبه
راهنمای مورد نیاز جهت شرکت در کلاس های الکترونیکی
راهنمای مورد نیاز جهت شرکت در کلاس های الکترونیکی

.

با عنایت به برگزاری کلاسهای مجازی در دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی راهنمای مورد نیاز جهت شرکت در کلاس های الکترونیکی به شرح ذیل می باشد.

توجه : میتوانید با کلیک روی هر کدام از عناوین آن را دانلود نمایید.

* امکانات و نحوه استفاده از کلاس مجازی برای دانشجویان (ویژه دانشجویان)

 

**راهنماي برگزاري کلاس الکترونيکي ويژه استادان (اساتید)
 

***راه اندازی و ورود به کلاس مجازی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر