اطلاعیه
1400/7/27 سه‌شنبه
مدارک تکمیل پرونده جهت دانش آموختگی (کارشناسی)
مدارک تکمیل پرونده جهت دانش آموختگی (کارشناسی)

.

1-سه قطعه عکس جدید رنگی(پشت نویسی شده)
(تمام رخ،زمینه روشن،با کیفیت خوب،بدون عینک وکلاه،باحجاب کامل،بدون حاشیه سفید)
2-تصویرتمام صفحات شناسنامه(2سری خوانا)
3-تصویرکارت ملی جدید پشت ورو(2سری خوانا)
4-اصل دیپلم وپیش دانشگاهی وتصویرآن
5-تاییدیه پیش دانشگاهی(چنانچه بامدرک دیپلم نظام قدیم ثبت نام نموده ایدتاییدیه آن نیزضروری است)
6- کارت دانشجوئی
توجه:
الف:اگربامدرک کاردانی یا کارشناسی ثبت نام نموده ایداصل مدرک وریزنمرات وتاییدیه آن ضروری است.
ب:اطلاعات مدرک وتاییدیه بایدعینا مطابق بامندرجات شناسنامه وکارت ملی باشد.
ج:اطلاعات دانشجو(تلفن و...) بایستی بروز شود                                                    اداره دانش آموختگان
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر