اخبار
1401/3/25 چهارشنبه
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی
چهارمین رزم آزمون آشنایی دانشجویان با سامانه آزمونی دروس عمومی مرکز سنجش و آزمون

.

چهارمین رزم آزمون آشنایی دانشجویان با سامانه آزمونی دروس عمومی مرکز سنجش و آزمون، به منظور بررسی صحت نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور دانشجو(کدملی) همچنین اطمینان از ثبت دروس عمومی اخذ شده توسط دانشجو در سامانه فوق، در تاریخ شنبه ۲۸ خرداد ماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. آدرس سامانه آزمونی دروس عمومی: edu.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر