اخبار
1400/10/21 سه‌شنبه
از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org
نتیجه پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور ویژه بهمن ماه 1400

.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر