اخبار
1399/5/25 شنبه
شیوه نامه اجرایی امتحانات دوره تابستان 3983 دانشگاه پیام نور
شیوه نامه اجرایی امتحانات دوره تابستان 3983 دانشگاه پیام نور

.

شیوه نامه اجرایی امتحانات دوره تابستان 3983 دانشگاه پیام نور

الف) آزمونهای دروس خودخوان

  1. برگزاری آزمون دروس خودخوان به صورت متمرکز از طریق مرکز سنجش و آزمون دانشگاه در تقویم آموزشی و برنامه امتحانی اعلام شده در این دوره برگزار خواهد شد.

تبصره: دروسی که در یک منطقه به شکل خودخوان ارائه شده است، ممکن است در منطقه دیگری به صورت عادی و غیر خودخوان ارائه شده باشد. لذا برگزاری آزمون یک درس در یک منطقه ممکن است توسط مرکز آزمون انجام شود و آزمون همان درس در منطقه دیگر به شیوه ارزشیابی دروس عادی ( بند ب همین نامه)، برگزار شود. بایست ستاد امتحانات استان به این تفکیکها به درستی دقت نموده تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.


در این آزمونها، دانشجو باید از طریق سامانه مرکز سنجش و آزمون دقیقا در ساعت تعیین شده، در امتحان مرتبط شرکت نماید. راهنمای استفاده از این سامانه، آدرس درگاه های ورود به آزمون برای دانشجویان و همه اطلاعیه های به روز در تارنمای 
http://azmoon.pnu.ac.ir، اطلاع رسانی خواهد شد. لازم است راهنمای فوق به نحو مقتضی و قبل از آزمون در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

       نکته: اسامی دانشجو-درس که باید از طریق سامانه مرکز آزمون، برگزار شود، در پوشه" شناسه اطلاعات دانشجویان در دروس خودخوان" که در پوشه آزمون تابستان99 پوشه اشتراک استان، قابل دریافت می باشد.


 

دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای هوشمند مورد نیاز را ندارند، لازم است روز قبل آزمون موضوع را به مرکز / واحد محل تحصیل خود اعلام نمایند. برگزاری امتحانات این دسته از دانشجویان توسط مرکز/ واحد تحصیل، انجام می شود. مرکز/ واحد موظف است تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کند.

ب) آزمونهای دروس عادی (دارای استاد)

  1. طبق بند 15 ابلاغیه دستورالعمل برگزاری آزمونهای دوره تابستان، ارزشیابی این دروس مطابق با دستورالعمل نیمسال دوم 99-98 و به صورت غیر حضوری توسط استانها برگزار می شود.
  2. مرکز سنجش و آزمون در دروسی که اسامی آن در پوشه "دروس عادی" در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد، امکان ارسال سوالات آزمونهای این دروس به استان را با فرمت PDF، در پوشه اشتراک فایل مرتبط با خود، دارد. لذا استانهایی که تمایل به واگذاری برگزاری آزمون ها به اساتید مربوطه دارند، می توانند به همین شیوه عمل نموده و چنانچه تمایل به استفاده از سوالات یکپارچه مرکز سنجش و آزمون دارند، مراتب را جهت برنامه ریزی های بعدی به همراه لیست دروس مورد تقاضا، به این مرکز یک هفته قبل از شروع آزمونها اعلام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر