كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1398/7/16 سه‌شنبه

معرفی دانشگاه پیام نور بجنورد

دانشگاه پیام نور بجنورد در سال 1368به همت هیات موسس دانشگاه متشکل از امام جمعه، فرماندار وقت، نمایندگان مجلس و
 معتمدین شهر با توجه به لزوم وجود دانشگاهی دولتی برای مردم منطقه با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت تاسیس شد و در سال 1369 در5 رشته تحصیلی ، زبان و ادبیات فارسی ،علوم اجتماعی ،جغرافیا ،مدیریت دولتی ،و علوم تربیتی دانشجوجذب نمود .

ساختمان اولیه دانشگاه در خیابان چمران محل کنونی بانک ملت مستقر گردید و همچنین چند ساختمان استیجاری دیگری در اختیار هیات موسس برای انجام امور اداری و آموزشی قرارگرفت وطی سالها  تلاش و به همت مسئولین ساختمانهای علوم پایه ،علوم انسانی ،آزمایشگاه رازی ، سالن  ورزشی و بدن سازی ، ساختمان بصیرت ، ساختمان اداری شهید محمد زاده و ساختمان استاد سرا با 8 واحد مسکونی ساخته شدند .

مسئولیت  دانشگاه در ابتدا به عهده آقای علی باقرزاده از اعضای محترم هیات موسس بود که با رسمیت یافتن دانشگاه به آقای سید علی وقارموسوی (1370-1369)سپرده شد و بعد از ایشان افراد ذیل به ترتیب به شرح ذیل مسئولیت ریاست دانشگاه را بر عهده داشته اند :

1-مهدی کریمی (1374-1370 )

2-نورا... فیضی (1381 -1375 )

3-جعفر شهاب الملک (1385-1381 )

4-قاسم جعفری ریاست دانشگاه پیام نور استان و بجنورد (1389-1386 )

5-مجیدکبیریان ریاست دانشگاه پیام نور استان (1390-1389 )

6-حمید رضا طیبی نسب  ریاست دانشگاه پیام نور استان (1393-1390 )

7-جلیل مسعودی فرد ریاست دانشگاه پیام نور استان (1393 تاکنون )

8-غلام رضا ابراهیمی مقدم (1393 -1390 )

9- علی بادامی (1395-1393)

10- مریم نصرتی (1395 تا 1397 )

11- نورالله فیضی(1397 تا کنون)

در حال حاضر دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد قریب به  3000 دانشجو در 9 گروه آموزشی و 87 رشته دارد و همچنین تعداد 142 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی و جامعه شناسی نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند .تعداد اعضاء هیات علمی مرکز بجنورد 20 نفر وتعداد 10 نفر نیز از اعضای هیات علمی سایر مراکز و واحد ها دانشگاه پیام نور در این مرکز حضور دارند .

هم اکنون دانشگاه تبدیل به دانشگاهی با  امکانات لازم و فضایی مناسب شده است و جا دارد ضمن تقدیر از تلاشگران دانایی  و دانش، یاد تمامی کسانی را که در این راه تلاش کردند گرامی بداریم .