1396/11/23 دوشنبه

تلفن های داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

ردیف

سمت- نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره داخلی

حوزه ریاست

1

ریاست دانشگاه  (دکتر فیضی)

32297153

212

2

دفترسرپرست مرکز(آقای روحانی)

32296755

201

3

معاونت(دکتر قدیمی)

32297150

211 

4

دبیر خانه مرکز ( )

32297081

241

امور اداری ومالی

5

 حراست (آقای جعفری )

32297086

218

6

مسئول امور اداری (آقای جوینی )

32297081

220

7

انبار و امین اموال (آقای صبوری)

-

221

8

کارپرداز(آقای رخشیدان)

 

 128

9

کارگزینی (آقای براتی )

-

297

10

آبدارخانه مرکز (دانشکده علوم پایه )

-

 

11

اپراتور ( آقای پهلوان)

4-32296721

7-32297085

 

12

امور نقلیه

 

 

13

عامل مالی ()                 32297176

249

249

14

انتظامات

32297429

222

15

امور شهریه دانشجویی (خانم کلابی )

32297176

207

16

آبدارخانه ساختمان شهید محمد زاده (آقای الهی )

 

 

اداره آموزش و امتحانات

17

رئیس اداره آموزش وامتحانات (آقای عبدل آبادی)

32297179

202

18

کارشناس برنامه ریزی و کلاسها (آقای حیدری)

32296759

244

19

20

کارشناس آموزش و ثبت نام علوم پایه (خانم دلیر)

32297177

 240

21

کارشناس تحصیلات تکمیلی()

32297088

256

22

 

23

کارشناس آموزش و ثبت نام-نمرات و امتحانات ()

22971793

255

24

بایگانی()

32297175

295

25

کارشناس گروه های آموزشی

32296759

 

26

کارشناس برنامه ریزی و کلاسها(آقای شریعت منش)

32296759

281

اداره دانش آموختگان

27

آقای فردوسی

32297093

257

28

29

کارشناس فارغ التحصیلان(خانم ناصری)

اداره فناوری واطلاعات

30

رئیس اداره فناوری  (آقای مرتضوی)

 

208

31

کارشناس  فناوری (خانم اصغری )

 

231

32

کتابخانه-هسته مشاوره راهنمایی و روانشناختی (خانم حمیدی)

210

کارشناس سایت(آقای بجنوردی)

آزمایشگاها

33

کارشناسان آزمایشگاه

32296759

239

34

کارشناس آزمایشگاه ( خانم پویان مهر )

 

234

35

آزمایشگاه  فیزیک

 

 

36

آزمایشگاه تحقیقات

 

 

37

آزمایشگاه  شیمی علوم پایه

 

 

اداره دانشجویی و فرهنگی

38

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی  (آقای زنده دل)

32297091

204

39

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه ()

32297091

213

40

کارشناس اموردانشجویی ، وام و معافیت تحصیلی (آقای ابراهیمی )

32297091

278

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه (آقای اله وردی زاده)

32297091

253

41

مدیریت سالن ورزشی (آقای براتی)

 

289

هیأت علمی

42

هیأت علمی ( آقای طیبی نسب)

32297195

 206

43

هیأت علمی (مدیرگروه علوم تربیتی و روانشناسی-آقای جهانگیری)

32297194

 

44

هیأت علمی (خانم جلالی-مدیرگروه علوم پایه)

32297194

 

45

هیأت علمی (آقای مفاخری)

32297194

 

46

هیات علمی (آقای ناهید)

32297195

 216

47

هیأت علمی ( مدیر گروه علوم اجتماعی-آقای اونق)

32297194

 217

48

هیات علمی ( خانم اکبر پور)

32297195

 

49

هیأت علمی (مدیرگروه زبان و... آقای قدیمی)

32297195

 

50

هیأت علمی (آقای حلیمی)

32297194

 275

51

هیأت علمی (آقای وطن دوست)

32297195

 

52

هیأت علمی (آقای مسعودی فرد)

32297194

 

53

هیأت علمی ( خانم تاتاری)

32297194

 

54

هیأت علمی   (خانم فدایی)

32297194

 

55

هیأت علمی ( مدیرگروه کشاورزی -آقای آروین)

32297194

 

56

هیأت علمی (خانم نصرتی)

 

 

57

هیأت علمی (مدیر گروه فنی ومهندسی -خانم سلطانیان)

32297194

 

58

هیأت علمی (آقای آدینه کلات)

32297194

 

59

هیأت علمی (آقای جوادی)

32297194

 

60

هیأت علمی (آقای رمضانی)

32297091

290 

61

32297194

 

62

هیأت علمی ( آقای شهاب الملک)

32297194

 

63

هیأت علمی  (آقای ارجمندزاده)

32297195

 

64

هیأت علمی ( خانم نداف)

32297195

 

هیأت علمی ( آقای خانی-مدیرگروه مدیریت-اقتصاد)

32297195

                    

65

هیات علمی(آقای اصغری )

32297195

 

دفتر نمایندگی نهاد رهبری

66

دفترنهاد رهبری ( )

32297083

 

67

دفتر نهاد رهبری (مسئول دفتر )

 

283

68

معاون دفتر نهاد(حاجی آقا شهابی)

32297083

 

69

بسیج برادران

 

 

70

بسیج خواهران

 

 

71

تایپ و تکثیر