1396/11/23 دوشنبه

تلفن های داخلی کارکنان پیام نور مرکز بجنورد

ردیف

سمت- نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره voip
(05832297347)

شماره داخلی

حوزه ریاست

1

ریاست دانشگاه  (دکتر فیضی)

32297153

212

212

2

دفترسرپرست مرکز(آقای روحانی)

32296755

201

201

3

معاونت(دکتر قدیمی)

32297150

211 

 211

4

دبیر خانه مرکز ( )

32297081

241

241

امور اداری ومالی

5

 حراست (آقای جعفری )

32297086

218

218

6

مسئول امور اداری (آقای جوینی )

32297081

220

220

7

انبار و امین اموال (آقای صبوری)

-

221

221

8

کارپرداز(آقای رخشیدان)

 

 128

 228

9

کارگزینی (آقای براتی )

-

297

297

10

آبدارخانه مرکز (دانشکده علوم پایه )

-

 

280

11

اپراتور ( آقای پهلوان)

4-32296721

7-32297085

 

0و200

12

امور نقلیه

 

 

13

عامل مالی ()

32297176

249

249

14

انتظامات

32297429

222

222

15

امور شهریه دانشجویی (خانم کلابی )

32297176

207

207

16

آبدارخانه ساختمان شهید محمد زاده (آقای الهی )

 

 

224

اداره آموزش و امتحانات

17

رئیس اداره آموزش وامتحانات (آقای عبدل آبادی)

32297179

202

202

18

کارشناس برنامه ریزی و کلاسها (آقای حیدری)

32296759

244

244

19

20

کارشناس آموزش و ثبت نام علوم پایه (خانم دلیر)

32297177

 240

240

21

کارشناس تحصیلات تکمیلی()

32297088

256

256

22

 

23

کارشناس آموزش و ثبت نام-نمرات و امتحانات ()

22971793

255

255

24

بایگانی()

32297175

295

295

25

کارشناس گروه های آموزشی

32296759

 

243

26

کارشناس برنامه ریزی و کلاسها(آقای شریعت منش)

32296759

281

281

اداره دانش آموختگان

27

آقای فردوسی

32297093

257

257

28

29

کارشناس فارغ التحصیلان(خانم ناصری)

300

اداره فناوری واطلاعات

30

رئیس اداره فناوری  (آقای مرتضوی)

 

208

208

31

کارشناس  فناوری (خانم اصغری )

 

231

231

32

کتابخانه-هسته مشاوره راهنمایی و روانشناختی (خانم حمیدی)

210

210

کارشناس سایت(آقای بجنوردی) 226

آزمایشگاها

33

کارشناسان آزمایشگاه

32296759

239

239

34

کارشناس آزمایشگاه ( خانم پویان مهر )

 

234

234

35

آزمایشگاه  فیزیک

 

 

235

36

آزمایشگاه تحقیقات

 

 

236

37

آزمایشگاه  شیمی علوم پایه

 

 

237

اداره دانشجویی و فرهنگی

38

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی  (آقای زنده دل)

32297091

204

204

39

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه ()

32297091

213

213

40

کارشناس اموردانشجویی ، وام و معافیت تحصیلی (آقای ابراهیمی )

32297091

278

278

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه (آقای اله وردی زاده)

32297091

253

253

41

مدیریت سالن ورزشی (آقای براتی)

 

289

289

هیأت علمی

42

هیأت علمی ( آقای طیبی نسب)

32297195

 206

206

43

هیأت علمی (مدیرگروه علوم تربیتی و روانشناسی-آقای جهانگیری)

32297194

 

285

44

هیأت علمی (خانم جلالی-مدیرگروه علوم پایه)

32297194

 

214

45

هیأت علمی (آقای مفاخری)

32297194

 

215

46

هیات علمی (آقای ناهید)

32297195

 216

216

47

هیأت علمی ( مدیر گروه علوم اجتماعی-آقای اونق)

32297194

 217

217

48

هیات علمی ( خانم اکبر پور)

32297195

 

237

49

هیأت علمی (مدیرگروه زبان و... آقای قدیمی)

32297195

 

258

50

هیأت علمی (آقای حلیمی)

32297194

 275

275

51

هیأت علمی (آقای وطن دوست)

32297195

 

260

52

هیأت علمی (آقای مسعودی فرد)

32297194

 

261

53

هیأت علمی ( خانم تاتاری)

32297194

 

262

54

هیأت علمی   (خانم فدایی)

32297194

 

263

55

هیأت علمی ( مدیرگروه کشاورزی -آقای آروین)

32297194

 

265

56

هیأت علمی (خانم نصرتی)

 

 

 

57

هیأت علمی (مدیر گروه فنی ومهندسی -خانم سلطانیان)

32297194

 

269

58

هیأت علمی (آقای آدینه کلات)

32297194

 

246

59

هیأت علمی (آقای جوادی)

32297194

 

205

60

هیأت علمی (آقای رمضانی)

32297091

290 

290

61

32297194

 

259

62

هیأت علمی ( آقای شهاب الملک)

32297194

 

292

63

هیأت علمی  (آقای ارجمندزاده)

32297195

 

293

64

هیأت علمی ( خانم نداف)

32297195

 

294

هیأت علمی ( آقای خانی-مدیرگروه مدیریت-اقتصاد)

32297195

                     205

65

هیات علمی(آقای اصغری )

32297195

 

247

دفتر نمایندگی نهاد رهبری

66

دفترنهاد رهبری ( )

32297083

 

282

67

دفتر نهاد رهبری (مسئول دفتر )

 

283

283

68

معاون دفتر نهاد(حاجی آقا شهابی)

32297083

 

223

69

بسیج برادران

 

 

267

70

بسیج خواهران

 

 

268

71

تایپ و تکثیر

 

 

276