نظر خواهي

دانشجویان محترم نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود از اداره فناوری و رایانه برای ریاست اداره ارسال نمائید.
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


بيشتر