اخبار
1399/4/29 یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه کلیه دانشجویان (در خصوص برگزاری کلاس ها در ترم تابستان)

برنامه کلاس ها دروس ترم تابستان به مرور در برگه انتخاب واحد درحال ثبت است.
کلاس ها از طریق لینک  http://lms.razavi.pnu.ac.ir  برگزار میشود
نام کاربری :شماره دانشجویی
کلمه عبور:شماره دانشجویی و دو رقم اخر کد ملی
کلاس ها به مرور به سامانهlmsدرحال افزودن است
لینک راهنما  استفاده از سامانه lms
http://razavi.pnu.ac.ir/Portal/home/?news/1281763/1287999/1603519/

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir