فیلم های آموزشی سامانه های دانشگاه
1398/7/30 سه‌شنبه
فیلم آموزش نحوه استفاده از سامانه برنامه ریزی هوشمند آموزشی و کلاس درس سهبا