سنجش
اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص اعلام رشته های صرفاً براساس سوابق تحصيلي دانشگاه پیام نور خراسان شمالی در مرحله پذيرش سراسري براي مهر ماه سال 1398 دانلود رشته های صرفاً براساس سوابق تحصيلي دانشگاه پیام نور خراسان شمالی در مرحله پذيرش سراسري براي مهر ماه سال 1398
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر