تکریم و معارفه
مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد برگزار شد. دراین مراسم که در روز شنبه مورخ 14/02/1398 درمحل سالن ابوترابی مرکز بجنورد با حضور معاون محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور، کارکنان محترم ستاد استان و مرکز، روسای محترم واحد ها  و اعضای محترم هیئت علمی برگزار شد، از زحمات خانم دکتر مریم نصرتی در طول دوران تصدی سرپرستی مرکز بجنورد تقدیر و تشکر شد و آقای دکتر نورالله فیضی با حفظ سمت ریاست دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، به عنوان رئیس مرکز بجنورد منصوب شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر