ریاست 1
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

بسمه تعالی
طی حکمی از سوی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر نورالله فیضی با حفظ سمت ریاست استان خراسان شمالی، بعنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد منصوب شد و از زحمات خانم دکتر مریم نصرتی در دوره تصدی سرپرستی آن مرکز، تشکر و قدردانی گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر