اطلاعیه ثبت نام
قابل توجه متقاضیان ثبت نام بدون آزمون بهمن ماه دانشگاه پیام نور جهت انجام مرحله اولیه ثبت نام و تحویل مدارک از تاریخ 29/10/1397 لغایت 10/11/1397 به ساختمان علوم پایه . سایت شماره 2 مراجعه نمایید.
دانلود و مشاهده رشته ها برای ثبت نام
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر