اطلاعیه مالی
مهلت پرداخت شهریه و اخذ کارت ورود به جلسه تا تاریخ 97/9/30

مهلت پرداخت شهریه و اخذ کارت ورود به جلسه فقط تا تاریخ 97/9/30
امكان اخذ گزارش كارت آزمون
( گزارش 428) از تاريخ 97/9/20 در سامانه آموزشي گلستان فعال مي باشد.

شايان ذكر است كليه دانشجوياني كه درخواست انتخاب محل آزمون خود را ثبت نموده اند جهت دريافت كارت آزمون ملزم به پرداخت مبلغ 500,000 ريال علاوه بر بدهي قبلي مي باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر