حوزه هنری
ثبت نام دوره های تخصصی هنری در ترم پاییز در حوزه هنری خراسان شمالی

حوزه هنری خراسان شمالی دوره های تخصصی هنری را در ترم پاییز برگزار می کند.جهت ثبت نام می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

قیام جنوبی 12-روبرو گلچین 12-حوزه هنری خراسان شمالی شماره تماس:32288114

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر