اطلاعیه
پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سال 97 با رتبه دو رقمی از دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سال 97 با رتبه دو رقمی از دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد

ضمن عرض تبریک،توفیقات روز افزون برای این عزیزان

 

رتبه قبولی

نام دانشگاه قبولی

رشته ارشد دانشگاه قبولی

رشته دانشگاه قبلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

93

علوم بهزیستی و توان بخشی تهران

مشاوره گرایش توان بخشی

روانشناسی عمومی

محمد طاهری

1

94

دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

حقوق حمل و نقل تجاری

حقوق

سعید سعیدی

2

 

9

دانشگاه تهران

شیمی الی

شیمی محض

نعیمه علیزاده

3

24

فردوسی مشهد

حسابداری

مهندسی مدیریت اجرائی

عفت روحانی

4

 

42

بابلسر

جغرافیا گرایش اکوتوریسم

جغرافیا

حسین فیضی

5

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر