جشنواره یاسوج
جشنواره ملی حجاب و عفاف در پوشش اقوام ایرانی
زمان: دوشنبه 4 اسفند 1393
مكان: دانشگاه پیام نور شهر یاسوج
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور شهر یاسوج
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر