همایش
همایش ملی راهکارهای تحقق سبک زندگی اسلامی
زمان: پنجشنبه 11 ارديبهشت 1393
مكان: دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور خراسان شمالی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر