کن ست
هفتمین دوره مسابقات کن ست در سطح ملی و اولین دوره در سطح بین المللی ، پژوهشگاه هوا فضا
زمان: چهارشنبه 14 شهريور 1397
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر