جشنواره شتاب ملی
دومین جشنواره شتاب ملی(شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده)
زمان: يكشنبه 30 آبان 1395
مكان:
برگزار كنندگان: مرکز فناوری اقبال-پارک علم و فناوری یزد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر