همایش مدیر و مدبر 2
دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
زمان: دوشنبه 1 آذر 1395
مكان: تهران
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر