شنبه 16 بهمن 1395 بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

برگزاری «بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» به انضمام فراخوان جشنواره تقدیم حضور می گردد.

آدرس وب سایت جشنواره :

www.iiutf.ir

ایمیل دبیر جشنواره :

mehdi.gomar@gmail.com

تلفن تماس :

66176528-021

ایمیل جشنواره :

iiutf20@gmail.com

کانال تلگرام جشنواره :

@iiutf

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر