شنبه 16 بهمن 1395 برگزاری بزرگترین رویداد حفظ قران کریم

برگزاری بزرگترین رویداد حفظ قران کریم علاوه براطلاع رسانی جهت دانشجویان ثبت نامی طرح تسنیم به طور ویژه از دانشجویانی که در دو ترم اخیر در آزمون درس حفظ جزئ سی قران کریم (لیست پیوست)شرکت داشته اند .ضمنا طی توافقات صورت گرفته با سازمان اوقاف خراسان شمالی آزمون کتبی و شفاهی به شرح ذیل برگزار می گردد.

*آزمون کتبی دانشجویان کلیه واحدها در سالن ورزشی پیام نور بجنوردمورخه 28/11/95 برگزار می گردد.

*آزمون شفاهی به طور مجزا دردانشگاه پیام نور  هر مرکز واحد در مورخه 24/11/95 برگزار می گردد. 

- ضمنا آمار دانشجویان شرکت کننده حد اکثر تا تاریخ 17/11/95 به این مدیریت ارسال گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر