اخبار و اطلاعيه هاي آموزش

آخرین مهلت انتخاب شهر محل برگزاری امتحانات پایان ترم توسط دانشجویان فقط تا 97/9/8
موضوع منبع درس اقتصاد صنعتی- رشته اقتصاد
تمدید مهلت انتخاب محل آزمون دانشگاه پیام نور
اخذگواهی اشتغال به تحصیل ، گزارش انتخاب واحد،کارنامه و...منوط به پرداخت بدهی شهریه
مهلت تغییر محل آزمون پایان ترم ترم دوم سال تحصیلی 97-96 اعلام شد
در خصوص ارائه همزمان درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها
راه اندازی سامانه طرح استاد در پورتال پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو
مهلت حذف و اضافه تا تاریخ 96/12/11 در سامانه گلستان تمدید شد.
اصلاحیه  کاهش شرح پیوست درس نظم 4(مثنوی) - ارشد زبان و ادبیات فارسی دوم97-96
بخشنامه جدید گروه معارف برای اخذ همزمان دروس معارف

آرشیو اطلاعیه ها