تنیس2
کسب مقام دوم وسوم مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور بجنورد  در اولین کنگره ورزشی شهدای دانشجوی استان خراسان شمالی که بین کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار شرکت کننده به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در رشته تنیس روی میزدرمورخه 96/8/14برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات دو تن از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد موفق به کسب مقامهای دوم و سوم مشترک شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر