فوتسال2
پایان مسابقات فوتسال دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

یکدوره مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی با شرکت 6 تیم (بجنورد، نهاد رهبری، ستاد استان، هیات علمی، شیروان وخدمات) در 10دور به صورت رفت وبرگشت  از مورخه8/8/96 الی18/10/96 برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز بجنورد در نهایت پس از برگزاری 30 بازی تیم دانشگاه پیام نور بجنورد(سیمرغ-شهدای هوانیروز) با کسب24 امتیاز به مقام اول مسابقات دست یافت.

تیم نهاد رهبری با21 امتیاز به مقام دوم  وتیم ستاد استان با 18 امتیاز مقام سوم این دوره ازمسابقات را کسب کردند.

  
امتیاز دهی
 
 

بيشتر