دومین مانور اطفاءحریق در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار گردید.

.به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد  آموزش اطفاءحریق برای کارکنان ومدیران دانشگاهی در مورخه 12/4/96 در محوطه دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد  دراین مراسم ضمن آموزش نظری در خصوص خواص کپسول های مختلف آتش نشانی کارشناسان محترم آتش نشانی به آموزش عملی برای خاموش کردن انواع حریق پرداختندودرادامه به نکات مهمی که باید رعایت می شدازجمله هنگام نزدیک شدن به مواد انفجاری که در معرض شعله و حرارت قرار گرفته اند بی نهایت احتیاط بنمائیم عامل مؤثر در اطفاء ماده فوق آب می باشد.اطراف حریق باید تخلیه گردد.به هنگام عملیات از لباس کاملاً ایمن و دستگاه تنفسی استفاده نمائید اشاره داشتند.در مواقعی که اینگونه مواد دچار حریق شده باشند هیچگونه کوششی جهت اطفاء آن از فاصله نزدیک ننمائید، مگر اینکه توسط سیستم های ثابت اتوماتیک و یا سرلوله هائی که بر روی برجکهای ثابت مستقر نموده اید بتوانید حریق آنرا کنترل نمائید. بعد از اطفاء حریق جهت عملیات نجات و امداد و بررسی محل از دستگاه تنفسی استفاده کنید. بطور کلی در نزدیک شدن به محل حریقهای موادی که در اثر حرارت یا شعله منفجرمی شوند، فوق العاده احتیاط کنید.

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما