انتخابات4
انتخابات دبیران انجمنهای علمی وکانون های دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار گردید.

مراحل انتخابات دبیران انجمنهای علمی وکانون ها براین اساس بود.

از مورخه 1/8/96 لغایت3/8/96 ثبت نام کاندیداها

از مورخه 6/8/96لغایت 10/8/96تبلیغات کاندیداها

از مورخه 13/8/96لغایت 17/8/96برگزاری انتخابات در ساختمان علوم انسانی

دراین انتخابات دبیران کانونها وانجمنهای علمی ذیل بیشترین آراء را کسب نمودند

لازم به ذکر است تعداد کاندیدهای داوطلب در انتخابات کانونها44 نفر وانجمنهای علمی 41 نفر بوده است .

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

دبیر انجمن علمی

 

1

صادق جوان

دبیرانجمن علمی حسابداری و مدیریت واقتصاد

 

2

امید  محمدی

دبیرانجمن علمی حقوق

 

3

زهرا  رزوان

دبیرانجمن علمی روانشناسی

 

4

اسماء کچرانلویی

دبیر انجمن علمی علوم تربیتی

 

5

علی   اصغرزاده

دبیر انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی وکشاورزی

 

6

زهرا صالح نژاد

دبیرانجمن علمی شیمی

 

7

صادق گلیانی

دبیرانجمن علمی مهندسی معماری ومهندسی شهرسازی

 

8

ندا جعفری

دبیرانجمن علمی زیست شناسی

 

9

فاطمه حسن نژاد

دبیر انجمن  مددکاری وعلوم اجتماعی

 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

دبیر کانونها

 

1

محمد یوسفی

دبیرکانون امربه معروف ونهی از منکر

 

2

هادی سالاری

دبیرکانون بازیها وسرگرمیها

 

3

صادق گلیانی

دبیرکانون فیلم وعکس

 

4

اسماعیل کریمی

دبیرکانون محیط زیست

 

5

بتول مشهدی

دبیرکانون مهد یاوران

 

6

ابوالفضل یزدانی

دبیرکانون یاوران نماز

 

7

محمد یزدانی

دبیرکانون قرآن وعترت

 

8

فاطمه باقر پور

دبیرکانون شعر وادب گلبرگ

 

9

مهدی قلی زاده

دبیرکانون هلال احمر

 

10

سیمین مسعودی فرد

دبیرکانون همیاران سلامت

 

11

علی زارعی

دبیرکانون تئاترشانو
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر