لیست دروس جدید ارائه شده در ترم تابستان
گروه کد درس نام درس چندمین روز امتحان ساعت آزمون
روانشناسی 1217209 انسان از دیدگاه اسلام 3 08:00- 10:00
حقوق 1223042 آیین دادرسی مدنی 2 5 10:30- 12:30
زیست شناسی 1112014 تالوفیتها 1 08:00- 10:00
اقتصاد 1221028 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 1 08:00- 10:00
حقوق 1223039 حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها 4 10:30- 12:30
علوم تربیتی 1211365 روانشناسی تربیتی 1 13:30- 14:30
روانشناسی 1217053 روش های تغییر و اصلاح رفتار 1 13:30- 14:30
علوم تربیتی 1211006 فلسفه آموزش وپرورش 3 10:30- 12:30
فیزیک 1113109 فیزیک پایه 1 1 08:00- 10:00
الهیات 1220293 قواعد فقه 1 5 13:30- 14:30
الهیات 1220288 متون فقه 1 6 08:00- 10:00
الهیات 1220289 متون فقه 2 1 10:30- 12:30
الهیات 1220292 متون فقه 4 1 08:00- 10:00
آمار 1117089 آمار و احتمالات 1 08:00- 10:00
آمار 1117214 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 1 08:00- 10:00
حقوق 1223030 حقوق اساسی 2 5 08:00- 10:00
حسابداری 1214076 اصول حسابداری 3 4 08:00- 10:00
منابع طبیعی  1112157 جانورشناسی عمومی 3 10:30- 12:30
حسابداری 1214038 حسابداری صنعتی 1 1 08:00- 10:00
حسابداری 1214077 حسابرسی 1 1 10:30- 12:30
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما