آرم
گزارش خلاصه ای از راه اندازی و برگزاری انتخابات شورای مدیریت دفتر نمایندگی انجمن جامعه شناسی ایران در خراسان شمالی

نخستین جلسه دفتر نمایندگی انجمن جامعه شناسی ایران درخراسان شمالی با حضور جامعه شناسان خراسان شمالی در مورخه 9/8/1396 در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی این دفتر ناز محمد اونق، دبیر انجمن جامعه شناسی ایران در خراسان شمالی، در نخستین جلسه این انجمن گفت: هدف اصلی انجمن جامعه شناسی روشنگری قشر دانشجو است.

وی افزود: برای رسیدن به هدف این انجمن در نظر داریم کارگاه های آموزشی ،همایش آسیب های اجتماعی و همچنین گفتمان های علمی و کرسی های آزاد اندیشی برای دانشجویان و اعضای انجمن علمی جامعه شناسی برگزار نماییم.

ناز محمد اونق ، انتشار فصلنامه و نشریه های علمی را نیز از دیگر اهداف این انجمن دانست.

در ادامه جلسه وی به برگزاری انتخابات شورای مدیریت انجمن جامعه شناسی خراسان شمالی پرداخت که اسماعیل قربانی به عنوان (معاون دبیر) محمدامیری(خزانه دار) و مصطفی حاجی زاده(بازرس) و مریم رحمانی ، محمد ایزانلو و سجاد نامور به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است، درپایان جلسه افراد حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای فعالیت بیشتر انجمن جامعه شناسی استان خراسان شمالی ذکرکردند.

مصوبات جلسه نخست انجمن جامعه شناسی:

رونمایی و معرفی کتاب «منطق جامعه شناسان سیاسی ایران-تحلیل انتقادی پژوهش های منتشر شده» نویسنده: دکتر صالح آبادی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار روش تحقیق کیفی MAXQDA

همکاری با استانداری در جهت برگزاری همایش آسیب های اجتماعی خراسان شمالی در اسفند ماه

تفاهم نامه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

ارائه مقالات آسیب های اجتماعی استان

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر