اردوی علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد به مقصد نمایشگاه بین المللی کتا ب ومجلس شورای اسلامی وپزشکی قانونی از تاریخ 17/2/96 لغایت20/2/96انجام شد

اردوی علمی وفرهنگی  دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد به مقصد نمایشگاه بین المللی کتاب ومجلس شورای اسلامی وپزشکی قانونی از تاریخ 17/2/96 الی 20/2/96انجام شد.به گزارش امور فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد اردوی علمی وفرهنگی  دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد به مقصد نمایشگاه بین المللی کتا ب ومجلس شورای اسلامی وپزشکی قانونی از تاریخ 17/2/96 لغایت20/2/96انجام شد.

 زمان حرکت از دانشگاه ساعت 05/18عصر واز مسیر جاده سمنان به تهران حرکت نموده وساعت 25/09صبح در اسلامشهر تهران جهت صرف صبحانه توقف موقی گردید  وبعد  از صرف صبحانه حرکت به  سمت شهر کهریزک تهران جهت بازدید ازپزشکی قانونی کشورکه در ساعت 30/11بازدید صورت گرفته ودر این مکان توضیحات  لازم توسط مسئولین صورت گرفت وبعد از پایان  این برنامه حرکت به سمت پارک آب  وآتش وپل  طبیعت وصرف ناهار تا ساعت 00/15 وبعداز صرف ناهار حرکت به سمت دارآباد تهران جهت بازدید از باغ پرندگان وساعت 30/18 خارج شده وبه سمت مرقد امام(ره) حرکت نمودیم  وبعد از اقامه نماز مغرب وعشاء  در این مکان حرکت به سوی محل اسکان واقع در خیابان طالقانی سفارت سابق آمریکا  لانه جاسوسی {بسیج دانشجویی کل کشور} روز بعد از ساعت 00./09 از محل اسکان  خارج وبه سوی ساختمان مجلس شورای اسلامی حرکت نموده وتا ساعت 30/12در مجلس بودیم وبعد ازصرف نهاردر ساعت 00/13 حرکت به سوی محل اسکان  برای خروج کلی از اسکان  وحرکت به سمت  نمایشگاه  کتاب  وپایان بازدید از نمایشگاه کتاب ساعت 30/20 وحرکت به  سمت بجنورد انجام گردید 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما