اطلاعیه ها
1399/4/29 یکشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان
قابل توجه کلیه دانشجویان (در خصوص برگزاری کلاس ها در ترم تابستان)

.

برنامه کلاس ها دروس ترم تابستان به مرور در برگه انتخاب واحد درحال ثبت است.
کلاس ها از طریق لینک  http://lms.razavi.pnu.ac.ir  برگزار میشود
نام کاربری :شماره دانشجویی
کلمه عبور:شماره دانشجویی و دو رقم اخر کد ملی
کلاس ها به مرور به سامانهlmsدرحال افزودن است
لینک راهنما  استفاده از سامانه lms
http://razavi.pnu.ac.ir/Portal/home/?news/1281763/1287999/1603519/


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر